Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har via Ledningsutskottet ansvar för ledning, utveckling, strategi och policyfrågor. Och via Tekniska utskottet ansvar för markförsörjning och teknisk försörjning etc.

Ordinarie

Britt Wall
KS 1:e vice ordf/oppositionsråd
Telefon: 070-652 10 99
Skicka e-post till »

Reine Karlsson
Telefon: 070-691 36 21
Skicka e-post till »

Birgitta Albertsson
Telefon: 0523-571 65
Skicka e-post till »

Kjell Andersson
Telefon: 070-650 74 65
Skicka e-post till »

Ersättare

Hilbert Eliasson
Telefon: 0523-351 01
Skicka e-post till »

Eva-Britt Hansson
Telefon: 0523-350 11
Skicka e-post till »

Joao Escuderio
Telefon: 0523-319 40
Skicka e-post till »