Miljö och byggnämndens

Miljö och Byggnämnden ansvarar för detaljplanering, rådgivning, bygglov, trafik- och trafiksäkerhetsfrågor. Samt myndighetsutövning enligt miljö och bygglagstiftning.

Ordinarie

Vivianne Gustafsson
1:e Vice ordförande
Telefon: 070-8966154
Skicka e-post till »

Anders Johansson
Telefon: 0523-35641
Skicka e-post till »

Ersättare

Britt Wall
Telefon: 0523-70819
Skicka e-post till »

Per-Sten Kristiansson
Telefon: 0523-50410