Omsorgsnämnden

 

Omsorgsnämden ansvarar  för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg,flyktingmotagning, arbetslivs enhet, handikappsomsorg, särskilda omsorgen för psykiskt utvecklingsstörda och psykiskt sjuka samt färdtjänst

Ordinarie

Lars-Erik Karlsson
Telefon: 0523-378 04
Skicka e-post till »
 
Daniel Lindström
Telefon: 070-5592484
Skicka e-post till »
 
Elving Claesson 1:e v. ordf.
Telefon: 0523-420 33
Skicka e-post till »
 
Mats Nilsson
Telefon: 0523-373 31
Skicka e-post till»
 
Ersättare
Folke Havik
Telefon: 0523-325 62
 
Stellan Welin
Telefon: 0523-583 43
Skicka e-post till»
 
Stephan Karlsson
Telefon: 0523-379 35
Skicka e-post till»