Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för skola och kompetensfrågor, uppdragsutbildning, bibliotek, fritidsgård och övrig fritidsverksamhet.

Ordinarie

Kenth Östergren 1:e v. ordf
Tfn 0523 - 316 66
Skicka e-post till »

Jan Ulvemark
Tfn 0523 - 328 05
Skicka e-post till »

Tommy Nilsson
Tfn 0523 - 585 52
Skicka e-post till »

Annica Erlandsson
Tfn 0523 - 380 81
Skicka e-post till »

Ersättare

Linda Lundin
Tfn 0523 - 554 02
Skicka e-post till »

Kjell Andersson
Tfn 0523 - 508 47
Skicka e-post till »


Asta Nilsson
Tfn 0523 - 703 56
Skicka e-post till »