Vår politik

Vår bygd med dess små samhällen måste hållas levande och utvecklas så att vi alla kan försörja oss och leva ett gott liv. Därför skall vi offensivt möta framtiden med nytänkande och nyskapande

Det goda livet på Sotenäs bygger vi tillsammans genom att ta tillvara människors  idéer och engagemang. Alla goda idéer  måste få prövas och utvecklas för att vi ska kunna trygga framtidens arbetstillfällen och den välfärd som vi alla så väl behöver.

Vi Socialdemokrater arbetar för att vi tillsammans skall skapa en framtidskommun där utvecklingen sker i harmoni men kultur och miljö.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-11 12:53