Lokal politik

Du avgör Sotenäs framtid!

Det goda livet på Sotenäs skapar vi tillsammans och  alla skall vara med. Vi socialdemokrater vill utveckla ett levande och långsiktigt hållbart samhälle byggt på demokrati, rättvisa och jämlikhet.

Vi måste hushålla med våra naturresurser på ett förnuftigt sätt och se till att alla är delaktiga i samhällsbyggandet. Ett gott Sotenäs bygger vi med trygga kommunmedborgare. Därför värnar vi om välfärden och en gemensamt finansierad offentlig sektor. När någonting drabbar oss i ivet

då skall det finnas en god livlina för var och en av oss. Vi socialdemokrater utvecklar kontinuerligt:

• barnomsorg

• utbildning

• omsorg för våra äldre och personer med funktionshinder

• kultur och fritid

• bra boendemiljöer

• natur och kulturmiljöer

En god tillväxt och ekonomi i balans är en förutsättning för välfärden på samma sätt som välfärden är en förutsättning för tillväxten. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för arbete och företagande.

En spännande omställningsprocess pågår där många av de traditionella näringarna övergår till nya näringar inom tjänstesektorn och upplevelseindustrin. Vi socialdemokrater vill därför skapa

mötesplatser där människors idéer och kreativitet kommer till uttryck för att på så sätt utveckla företagande och arbete.

Britt Wall

Läs hela programmet här