Lokalt Program Kungshamn / Smögen

Kungshamn Smögens socialdemokrater arbetar för....

Näringslivet och välfärden Våra företag är grunden för arbete och välfärd. Välfärden ger förutsättningar för företagen, ett ömsesidigt beroende och en framgångsfaktor.

Vi skall skapa ett gott näringsklimat samt bygga upp den infrastruktur som krävs för nya och etablerade företag att utvecklas. Det gör vi genom att föra en kontinuerlig dialog i olika närverk samt täta
företagsbesök.
Vi har idag Sveriges största andel inom Seafood/fiskberedningsindustrin i Kungshamn/ Smögen.
Under mandatperioden har vi öppnat ett nytt industriområde som ger Leröy Smögens Seafood möjligheter att växa och utvecklas på Hagaberg i Kungshamn. Även fortsättningsvis vill vi ge denna näring de bästa förutsättningar. Leröy´s flytt från Holmen på Smögen gör det möjligt att skapa bostäder där och det nu pågår en detaljplanering av området. Bostäder, handel och restauranger på Holmen kommer att ge Smögen ytterligare möjligheter att växa och utvecklas.
Tjänstesektorn växer sig allt starkare.
Vi vill satsa på att locka små tjänsteföretag till kommunen. Det gör vi bl. a genom att erbjuda möjligheter till kontorsetableringar i våra fi a miljöer. Därför kommer vi att arbeta för uppförande av ett företagshotell i Kungshamn/Smögen. Besöknäringen växer och allt talar för att den i framtiden kommer bli vår största försörjningsgrund
Tillsammans med företagen organisationer och privatpersoner skall vi skapa en ny infrastruktur för besökarna, med bra boendeanläggningar, attraktiva natur och kulturmiljöer samt aktiviteter och arrangemang av god kvalitet. I detta arbete är samverkan en framgångsfaktor. Vi skall rusta upp förbättra servicen omkring våra mest besökta badplatser och gästhamnar. Smögenbryggan, Vallerviksbadet och Tångenbadet är speciellt angelägna för åtgårder under kommande mandatperiod.

 Läs hela programmet här :>