Socialdemokraternas valfrihet i välfärden


Omsorgsnämnden i Sotenäs har beslutat föreslå Kommun Fullmäktige att få införa LOV (lag om valfrihet).

För oss Socialdemokrater är valfrihet en viktig del av välfärden för den som behöver hjälp.

Valfriheten skall ha sin utgångspunkt från den enskilde. Därför accepterar vi inte att det är företagens vilja att tjäna pengar som skall styra. Vi skall hela tiden ha klart för oss att det handlar om skattefinansierad verksamhet, då får inte vinstintresset styra. Det är bra om verksamhet kan få ett överskott men då skall vinsten återanvändas för att höja kvalitén i vården. Privata företag skall inte kunna ta ut vinster genom att göra avkall på kvalitén. Samma regler om öppenhet och insyn som gäller i den offentligägda välfärden skall gälla också i det privatägda. Vården av barn och gamla och hanterandet av skattepengar får inte vara företagshemligheter.

Grundläggande i Socialdemokratisk välfärdspolitik är att den enskildes behov skall styra.

Därför kommer vi Socialdemokrater i Sotenäs att lägga förslag som går ut på att den enskilde brukaren själv skall bestämma över ett antal timmar per månad.

Timmar som kan användas för social samvaro eller olika typer av aktiviteter.

 

Elving Claesson Socialdemokrat