Våra talespersoner

De här personerna kan du kontakta och få information eller svar på frågor du har inom deras områden.

  

  

Oppositionsråd
1:e Vise ordförande
Kommunstyrelsen
Övergripande kommunala frågor

Britt Wall
Telefon: 070-652 10 99
Smögen
Skicka e-post till »

 


 

 


 

Bygg och plan frågor 
Bygg nämnden

Vivianne Gustafsson
Mobil: 070-896 61 54
Stensjö
Skicka e-post till »

 


Vård och omsorg
2:e Vice ordförande
Omsorgs nämnden

Birgitta Granström
Mobil: 070-581 33 28
Kungshamn
Skicka e-post till »

 

 


Utbildning

 2:e Vise ordförande
Utbildning nämnden

Annica Erlandsson
Telefon 070-2365244
Skicka e-post till »

 

 

 


Riksdagen
Miljö- och jordbruksutskottet
EU-utskottet

Jan-Olof Larsson
Mobil: 070-658 30 24
Kungshamn
Skicka e-post till »