Agera nu!

Engagera dig!

Hur vill du att Sotenäs ska formas i framtiden?

Du kanske är en av dem som har tröttnat på alla orättvisor som sker i samhället  och att det är ingen som gör någonting. Du kanske är en av dem som har insett att gör inte du någonting så händer det ingenting heller. Tror du på våra idéer om hur vi socialdemokrater vill forma samhället är du välkommen till vårt parti och agera.  

Frågan är egentligen inte vad Sotenäs kan göra för dig utan vad du kan göra för Sotenäs genom att stödja eller arbeta aktivt i socialdemokraterna . Var med och påverka genom att agera! Politik handlar om att tillsammans lösa gemensamma problem. På så sätt tar vi ansvar för varandra och för framtiden. Det är på oss själva det beror. Vad du tycker och gör spelar roll.

Delta i vår folkrörelse socialdemokraterna! Agera!

Du som är intresserad av någon särskild fråga eller vårt parti, sök upp oss eller skicka ett e-mail.