Öckerö Socialdemokrater

Datum och tider för våra medlemsmöten 2015
Platsen är, om inget annat meddelas, Kommunhuset Öckerö
och tiden är kl.18.00-20.00

Måndag 19/1

Måndag 16/2

Måndag 16/3 Årsmöte (plats ej klart)

Måndag 27/4 Budgetdialog

Måndag 1/6 Budget

Måndag 28/9

Måndag 26/10

Måndag 30/11

Kick-off inför 2014 Medlemsmöte 140224

Rekommenderat