Tjörn

Tisdag 24 febr. 19.00 Humlan/Kållekärr

MÖTE OM AKTUELL POLITIK I RIKSDAGEN

Fika från 18.30

  • Jörgen Hellman, riksdagsledamot från Lilla Edet gästar oss.
  • Berättar om regeringens första halvår och kommande utmaningar.
  • Nya valkretsindelningen till riksdagsvalet 2018. Ändringar i partidistriksindelning.
  • Aktuella politiska frågor i kommunen.

Inoträff nya medlemmar 10 mars

Plats: Humlan, Kållekärr. kl.19. Anmälan till Benny Andersson 0766-341029

Årsmöte lörd. 21 mars

Möteskallelser via e-post fr o m 2015 - har du lämnat din?

Skicka din e-postadress till christer.sunna@telia.com (Christer Olofsson) så att du också får kallelse. Hälften av medlemmarna har inte lämnat e-postadressen. Att skicka via post är dyrt och tar tid.

TJÖRN-KURIREN nr 3 nov 2014 - UTE - DAX SÄNKA KOMMUNALSKATTEN 2015 !!!

Du kan läsa hela Tjörn-Kuriren här på hemsidan. Kolla vänsterspalten och ladda upp. Läs om (S) förslaget att sänka kommunalskatten med 25 öre, uppmaning av bryta upp blockpolitiken, den nya fullmäktigegruppen och 100 konkreta (S) förslag i vår alternativa budget för 2015.

STUDIER I VINTER

Kontakta Hans Strandberg htms1951@gmail.com eller 070-952 31 19