Kommunala nämnder

Barn- och utbildningsnämnden

Nils Lackfors

Nils Lackfors, 2:e vice ordförande
Alma Nilsson
Eva Fornes
Owe Berntsson

Ersättare
Siv Ogeman
Maria Jacobsson

Kultur- och Fritidsnämnden

Leif Göbel

Leif Göbel, 2:e vice ordförande
Bert-Inge Nordberg
Hanna Gustafsson
Tina Baudino
Ulf Mellin

Ersättare
Eva Fornes
Morgan Andersson
Erling Alsin

Oskar Andersson

Samhällsbyggnadsnämnden

Claes Jansson, 2:e vice ordförande
Göran Andersson
Kent Jansson
Jan Berndtsson

Ersättare
Björn Sporrong
Gunilla Nordberg
Thomas Collberg

Socialnämnden

Robert Bull, 2:e vie ordförande
Anette Johansson
Isabell Eriksson
Rikard larsson
Thomas Collberg

Ersättare
Gerhard Berntsson
Eva Bertilson-Styvèn
Lars Käck

Valnämnd

Claes Jansson
Rigmor Friis

Överförmyndarnämnd

Lars-Göran Lundqvist, Vice ordförande
Ersättare
Barbro Leidzèn

Revision

Jeanette Lagervall, Ordförande
Torgny Larsson

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-20 13:05