Styrelse

Tjörns Arbetarekommun - Styrelse

Benny Halldin, ordförande

Gunilla Nordberg

Christer Olofsson

Leif Göbel

Alma Nilsson

Jan Berntsson

Rikard Larsson, ersättare

Nils Lackfors, ersättare

Eva Fornes, ersättare

Tina Baudino, ersättare

Ulf Mellin, ersättare

Siv Ogeman, ersättare

Hans Strandberg, ersättare 

 

Adjungerade

Benny Andersson, Oppositionsråd

Mary Lottson