Tankar från ordförande

2015-02-16

Dagarna blir allt ljusare även om det fortfarande är en tydlig vintermånad och vi får vänta ännu ett tag på att den riktiga vårvärmen kommer.

På den politiska banan händer mycket. Göran Hägglund avgår som partiledare och det blåser minst sagt kallt kring Jan Björklund.

Regeringen har ju genom att den förlorade budgetomröstningen i början på december varit minst sagt bakbunden i sin första tid vid makten. I april skall riksdagen fatta beslut om vårbudgeten och om de borgerliga partierna håller sig till decemberöverenskommelsen så kommer vi få de första (S) inspirerade budgeten på mer än 8 år att bli verklig politik för Sverige. Detta ser vi verkligen fram emot.

På Tjörn har den blåa minoriteten med (MP):s hjälp beslutat stänga en samlingssal för dagbarnvårdare i Höviksnäs. Besparing på kort sikt 400 000 kronor på lite längre sikt en fördyrning. Samtidigt beslutar denna minoritet än en gång med hjälp av (MP) att skänka bort kommunal egendom för långt större belopp till några få fastighetsägare på Klädesholmen. Jag undrar hur denna galenskap skall få fortgå innan tillräckligt många av de borgerliga och kanske även (MP) kommer till sans vad de faktiskt beslutar om.    

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2015-01-13

Det blev som ni säkert alla vet inget nyval den 22 mars. Däremot en decemberöverenskommelse om de politiska spelreglerna för de kommande 8 åren i Sverige. Jag tror det var bra! För att citera Carl Bildt har vår regering nu gått från att vara en av Västvärldens svagaste, rent parlamentariskt, till att efter överenskommelsen bli en av de starkaste.

Med andra ord bra förhandlat Stefan Löven.

Vi får väl se om den nya samförståndsandan i riket också kan smitta av sig på Tjörns kommun. Personligen tror jag att vi skulle må bra av en januariöverenskommelse där vi kommer överens om såväl spelregler som ett antal politiska frågor på Tjörn. Tyvärr verkar detta med majoritetens senaste utspel som ganska avlägset. Troligare är kanske då att majoriteten vittrar sönder invändigt och att (S) kan ta över under mandatperioden.

Hur som helst så har ett nytt år börjat och med det en ny mandatperiod i styrelser och nämnder. Det är viktigt att alla Socialdemokrater såväl ordinarie som ersättare känner sig delaktiga i att forma vår konkreta politik i sina grupper. En förutsättning för detta är att man är med både som ordinarie och ersättare på såväl gruppmöten som nämndmöten.

Det har varit ett socialdemokratiskt kännetecken att vi varit såväl kunniga som välrepresenterade i de uppdrag vi åtaget oss. Låt oss alla hjälpas åt att så blir fallet även för den kommande mandatperioden.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2014-11-14

I dagarna har den nya (S) ledda regeringen lagt fram sin budget. Det är en kraftfull omsvängning av politiken bort från ständiga nedskärningar i välfärden. Till en politik som steg för steg lagar hålorna i välfärden.

 Trots att (S) och (MP) för första gången bildat en svensk regering är detta inte styrande för hur lokala (MP) politiker agerar. I regionen har (MP) bytt sida och valt att tillsammans med den borgerliga alliansen skapat ett nytt styre för Västra Götalandsregionen.

 På Tjörn verkar en del av (MP) försöka ta efter detta agerande och erbjuda sina röster till Martin Johansen och kompani. Vad de fått för detta är i skrivandets stund oklart. Det vi vet är att ett nytt utskott skall bildas i Kommunstyrelsen med ansvar för ”framtiden”, utskottet för en MP politiker som ordförande nämligen Azar Hedemalm.

 Jag hoppas för alla de medlemmar i miljöpartiet som jag vet verkligen brinner för deras politik att inte Azar har sålt ut deras röster för ett personligt kommunalt uppdrag. Tyvärr finns det till dags datum inget som talar för att Miljöpartiet de gröna på Tjörn fått igenom något mer.

 Hur som helst väntar en spännande period i politiken. Det bästa sättet att hålla sig informerad och påverka händelseförloppet är att komma på våra medlemsmöte

 
Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2014-10-13

I dagarna har den nya (S) ledda regeringen lagt fram sin syn på Sveriges finanser. Vi kan konstatera att ekonomin i riket inte alls är så bra som Anders Borg med flera ville påskina innan valet.

Trots detta hoppas vi att Magdalena Andersson kommer att komma med viktiga förstärkningar till vår gemensamma välfärd i sin Budget som presenteras senare under hösten.

På Tjörn har i skrivandets stund inte riktigt majoritets förhållanden klarnat och med det inte eller den politiska organisationen som skall gälla nästa mandatperiod. Skall de borgerliga partierna försöka styra vidare med ett aktivt stöd av (SD) eller ser vi fram mot blocköverskridande lösningar för Tjörns bästa?

När vi träffas till AK-möte den 21 oktober vet vi förhoppningsvis mer.

Hur som helst väntar en spännande period i politiken. Det bästa sättet att hålla sig informerad och påverka händelseförloppet är att komma på våra medlemsmöte.


Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

2014-09-18

Nu är valet över. När jag skriver detta är de sista rösterna inte riktigt räknade än. Med valnattens siffror i kommunvalet på Tjörn fick vi 101 röster fler än 2010. Totalt valde 3108 Tjörnbor att rösta på oss.

Jag vill rikta ett stort TACK till alla er som gjort detta möjligt!

Ett extra stort TACK vill jag passa på att rikta till vår valledare, Hans Strandberg, som gjort en fantastisk insats under hela vår valrörelse!

Tyvärr blev inte höstens val den (S)tora framgång som vi ville. Dock har den styrande (A)lliansen förlorat 4 mandat i kommunfullmäktige och med detta sin egen majoritet. (SD) har, på Tjörn precis som i riksdagen, blivit vågmästare. I skrivandets stund är det parlamentariska läget i Tjörns kommun minst sagt oklart. Kanske vet vi mer om vad som gäller vid mötet den 23 september.

Hur som helst väntar en spännande period i politiken både i landet, regionen och vår egen kommun. Det bästa sättet att hålla sig informerad och påverka händelseförloppet är att komma på våra medlemsmöten.


Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

 

2014-08-13

Nu är det bara en månad kvar till valet. Även om opinionsmätningarna verkar tyda på regeringsskifte så kan mycket hända ännu.

Vi behöver också stärka våra ställningar i Regionen och gå fram starkt i kommunen för att säkerställa en (S)ocialdemokratisk politik för alla på alla nivåer och områden.

Nu behövs verkligen att alla ställer upp och hjälper till i valarbetet. Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Nedan följer en uppräkning över ett antal aktiviteter som du kan delta i men du kan också kontakta vår val ledare Hans Strandberg på telefon 070-952 31 19 för att få aktuell information vad som är pågång och vad du kan bidra med.

Förtidsröstningen inför höstens val börjar redan den 27 augusti och kan bland annat ske på kundcentrat i kommunkontoret Skärhamn.

Som sagt låt oss alla hjälpas åt att göra höstens val till en (S)tor framgång både i Landet, Regionen och i Tjörns kommun.

Hälsar Benny Halldin, ordförande

________________________________________________________________

 

2014-06-02

Valet till Europa parlament är över och vi kan summera hur det gick. På Tjörn gjorde vi ett valresultat som i landet i övrigt. (S) fick totalt 1 276 röster en ökning med 171 stycken mot 2009. Ett stort TACK till alla er som hjälpt till i valrörelsen på Tjörn.

 Valvinden blåser som i övriga landet från Vänster och kan om vi alla hjälps åt, leda till en förändring även på Tjörn. Men för att detta skall bli verklighet måste vi alla hjälpas åt under de 100 dagar som ligger framför oss.

 Förtidsröstningen inför höstens val börjar redan den 27 augusti och kan bland annat ske på kundcentrat i kommunkontoret Skärhamn.

 Som sagt låt oss alla hjälpas åt att göra höstens val till en (S)tor framgång både i Landet, Regionen och i Tjörns kommun.

 Hälsar Benny Halldin

________________________________________________________________

 

2014-05-15

Nu går valrörelsen för Europaparlament in i sitt slutskede. Alla som vill vara med utanför affärer och dörrknackning träffas på Humlan klockan 10.00 lördagen den 24 maj. Hjälps vi åt så vi blir riktigt många som visar att vi vill ha en förändring till ett rödare Europa.

 Glöm inte eller att gå att rösta och påverka andra av våra sympatisörer att göra det. Tidigare val har vi varit dåliga att just få (S) väljare att gå och rösta i EU valet. På Tjörn hade vi t.ex. runt 1000 (S) röster 2009 medan hela 3000 röstade på oss i kommunalvalet ett år senare.

 Förtidsröstningen har börjat och kan bland annat ske på kundcentrat i kommunkontoret Skärhamn.

 Som sagt låt oss alla hjälpas åt att göra detta val till en stor (S) framgång!

 

Hälsar Benny Halldin

________________________________________________________________

 

2014-03-11 

Efter en helt fantastisk helg så här i början av mars kan vi konstatera att våren verkligen är på väg. Något som tyvärr inte verkar vara fallet hos den styrande majoriteten på Tjörn.

 Under årets andra kommunfullmäktigemöte lyckades majoriteten avslå 9 motioner från (S) och (MP). Bland annat en som syftade till att ge alla barn en gratis kulturskola på Tjörn. Denna avgift på 500 kronor kanske inte känns så tung för de flesta men riskerar ändå att stänga ut en del barn från resurssvaga familjer. För Tjörns kommun rör det sig om runt 50 000 kronor som majoriteten inte ville satsa på våra barn. Samtidigt har man lagt över 8 miljoner kronor på att ändra entrén till kommunkontoret. Tydligare än så kan inte majoriteten vissa vilka prioriteringar som styr deras politiska beslutsfattande. Gå gärna in på www.tjorn.se och lyssna på detta KF-möte och hur majoriteten ser på våra förslag. Spridd detta till arbetskamrater, vänner och grannar.

 Att väljarna vill ha en förändring får vi fler och fler bevis på. Men jag tror ändå vi lurar oss om vi tror att allt är klart. Det behövs mycket hårt arbete för att vinna valet och med det åstadkomma en verklig förändring på Tjörn.

 Om vi alla hjälpas åt så är jag övertygad om att vi kan lyckas.

 Hälsar Benny Halldin

________________________________________________________________

 

2014-02-20

Just idag är det snö utanför mitt fönster men annars känns det som om våren är på gång speciellt när solen visar sig och värmer detta trots att almanackan inte kommit längre än februari.

 På Tjörn verkar majoriteten falla samman allt mer, något som visade sig extra tydligt på årets första kommunfullmäktigemöte. Gå gärna in på www.tjorn.se och lyssna samt spridd detta till arbetskamrater, vänner och grannar.

 Tjörn verkar ha fått ett kommunalt parti mindre. Nämligen Kommunalt Alternativ (KA). Kanske inte så underligt att partiets medlemmar ger upp när deras förtroendevalda röstar för den förda politiken i fråga efter fråga, allt från nedläggning av UCT till hela den kommunala budgeten. Så är man inget Alternativ kanske man inte med hedern i behåll kan gå till val igen under denna partibeteckning. 

 (S) på Tjörn har börjat året starkt med 5 nya medlemmar och om jag fått rätt information minst 2 till som är intresserade att gå med. Styrelsen har satt ett ambitiöst mål på att vi skall vara 200 medlemmar vid årsskiftet.

 

Låt oss alla hjälpas åt för att uppnå det!

/Benny Halldin

________________________________________________________________

2014-01-22

Nu har supervalåret 2014 börjat! Vad vi har framför oss är val till EU-parlamentet den 25 maj och till Riksdag, Region och Kommun den 14 september. Vintern och våren är den tid vi har på oss om vi vill få fram de kommunala frågorna till väljarna på Tjörn.

När väl sommaren är över så väntar en rekordkort valrörelse på 3-4 veckor där jag är övertygad att Regeringsfrågan i riket kommer att vara en av de viktigaste frågorna i media. Kommunala frågor om Äldreomsorg, Skola och utförsäljning av vår gemensamma mark längs kusten m.m. riskerar att hamna i skymundan. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att föra fram vår kommunala politik redan nu under vårkanten. En politik som jag är övertygad har ett starkt stöd hos Tjörnborna även hos de som kanske inte alltid röstar på oss i riksdagsvalet.

Om vi ändå skall säga något om den kommunala regeringen så har man i dagarna kunnat läsa om att Samhällets Bästa inte ställer upp i valet 2014. Detta tillsammans med andra förändringar i olika partier gör att vi redan nu innan valet kan säga att dagens kommunala majoritet på Tjörn har fallit samman. Nu gäller det att bygga upp en ny majoritet på Tjörn. För att detta skall bli med krafter som vill utveckla Tjörn och inte som idag avveckla vår gemensamma sektor så är jag övertygad att vi behöver ett starkt valresultat för (S) både i kommun, region och riksdag.

Låt oss alla hjälpas åt för att uppnå det!

Hälsar Benny Halldin

________________________________________________________________ 

2013-11-14

Nu blåser det lite kallt och höstregnen vräker ned. Vintern står för dörren men i Tjörns kommun kan man gott säga att det är vårstämning. Vi har äntligen fått igenom vårt fyra år gamla krav om egna datorer till alla elever i årskurs 7-9. Visserligen vill vi gå vidare och det som varit bra för fyra år sedan är inte i framkant i Sverige 2014. Särskilt gäller detta inom IT-området. Så vi tar nya tag och driver majoriteten framför oss.

 På samma sätt har majoriteten äntligen förstått att det inte är en fördel att leda listan över den högsta VA-taxan i Sverige. En beslutad höjning på 10% från och med 2014-01-01 prutades ner till först 5% och sedan till ingen höjning alls! Nu gäller det bara att lägga om verksamheten så vi långsiktigt kan hålla ner höjningarna och på sikt kanske sänka taxan. Samtidigt finns det mer att göra för att säkerställa rent vatten till våra abonnenter. Så även här tar vi nya tag och driver majoriteten framför oss.

 Inom sociala verksamheten på Tjörn har man succesivt minskat antal mellanchefer och på det sätt lyckats att begränsa majoritetens nedskärningar i verksamheten. Detta har majoriteten i varje budgetdebatt de senaste åren beskrivit som helt omöjligt, nu har sociala gått före och visat att detta är ett (S) framgångsrecept för att få mer ”indianer och färre hövdingar”. Detta kan bilda mönster för övrig kommunal verksamhet men även här får vi vara beredda att driva majoriteten framför oss.

Hälsar Benny Halldin 

________________________________________________________________ 

 

2013-10-17

Nu har hösten kommit på allvar och med det också förhoppningsvis den sista vintern med en borgerlig regering i Sverige och på Tjörn. På riksplanet är arbetslösheten och sjukskrivningarna högre än när de borgerliga tillträdde för 7 år sedan och ändå föreslår man samma politik då som nu. Nämligen skattesänkningar.

På Tjörn sitter de vid makten som utmärkt sig att säga NEJ till allt. Hade dagens majoritet fått bestämma hade vi inte haft någon ny väg till Skärhamn, inte något akvarellmuseum, inte ett kommunägt Sundsby m.m. inte så konstigt att det de lyckats åstadkomma är nedläggning av UCT, säga nej till datorer till våra elever, nej till fler resurser i äldreomsorgen m.m.

Skall vi ändra på allt detta såväl i kommunen som i riket måste vi bli fler. 100 kronor kostar det att bli medlem för resten av året och hela 2014. Hjälp oss fråga alla dina vänner, kollegor på jobbet, kompisar i föreningar etc. som fått nog av borgerligt vanstyre. Se till att de hjälper oss att ändra på politiken. Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Vi behöver era e-post adresser för att kunna skicka ut information. Maila in din aktuella e-post adress till mig. Är det något du undrar om får du gärna höra av dig på telefon 0708-936611 eller mail roset@swipnet.se

Hälsar Benny Halldin 

________________________________________________________________

Tack alla ni som hjälpt till att göra kyrkovalet till en stor framgång på Tjörn!

Alla som delat ut Tjörnkuriren, ringt för att få folk att rösta , stått utan för affärer, deltagit i möten, tryckt material, lagt i brev, delat ut valsedlar m.m. ingen nämnd och ingen glömd!

Tillsammans gör vi skillnad! Låt oss komma ihåg det inför stundande val!

/Benny Halldin

________________________________________________________________

2013-09-12

Även om inte sommaren riktigt har släppt sitt grepp (i alla fall inte när jag skriver detta) så börjar det bli höst i almanackan. Det är knappt ett år kvar till valet och hög tid till att fundera vad vi vill skall hända i vår kommun, region och land. Även om det ser relativt bra ut i opinionen kan mycket påverka hur våra medborgare röster den 14 september 2014.

Vi kan också påverka vad som skall hända och för att detta skall lyckas måste vi bli fler medlemmar. Det är hög tid att fråga grannar, vänner, arbetskamrater m.fl. om inte de också skall bli medlemmar i vårt parti. Om vi alla hjälps åt kan vi lätt nå över 200 medlemmar på Tjörn innan valet 2014.

Jag vill redan nu be er reservera den 29 oktober för ett intressant Arbetarekommunmöte. Vi har då lyckats få Miquel Odner oppositionsråd från Kungälv som speciellt inbjuden gäst.

 

Är det något du undrar om får du gärna höra av dig på telefon 0708-936611 eller mail roset@swipnet.se

 

Hälsar
Benny Halldin

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-20 13:06