En modern folkrörelse för jobb och rättvisa

Socialdemokraterna ska satsa på att stärka och utveckla organisationen för att vinna kommande val. Genom att utöka partiet med fler medlemmar och samtidigt öppna upp för enkla sätt att engagera sig partipolitiskt på, ska man nå fler och nya sympatisörer.

Ibrahim Baylans anförande
Riktlinjer efter beslut

Ibrahim Baylan. Foto: Lena dahlström- Vi ska fortsätta att utveckla partiet till en modern folkrörelse. Det handlar dels om att bredda medlemskåren så att den speglar befolkningen vad gäller mångfald och åldersstruktur, dels att använda nya arenor som sociala medier för att människor enkelt ska kunna vara en del av partiet, säger partisekreterare Ibrahim Baylan.

Genom att öka andelen LO-medlemmar i partiet ska man också bättre ta tillvara LO-medlemmarnas erfarenheter. Samtliga förtroendevalda inom LO:s förbund ska under kommande kongressperiod erbjudas medlemskap i partiet och man kommer även att genomföra en bred rekryteringsinsats av arbetsplatsombud inför valet 2010.

För att varje medlem ska känna att det egna engagemanget i partiet spelar roll kommer man bland annat att storsatsa på kurser och utbildning. Alla medlemmar ska erbjudas utbildning i partiets historia, ideologi och organisation. En ny stegvis medlemsutbildning ska utvecklas och med hjälp av partiets interna community, ”Sosserian”, kunna nås av alla medlemmar oavsett var de bor. Kvalificerade studier inom partiet ska erbjudas via den nya satsningen Campus Bommersvik, som ytterligare ska utvecklas till en mötesplats för engagerade socialdemokrater.

Fler beslut: 

  • Att bifalla SSU:s förslag att ha målsättning att 25 procent av de valbara på Socialdemokraternas listor ska vara under 35 år.  Kandidaternas ålder ska också redovisas på valsedlarna.
  • Att bifalla partistyrelsens förslag om att stärka den facklig-politiska närvaron i kommunerna.
Sidan uppdaterades senast: 2009-11-03 18:05