Kvalitet för driftsformer

Lördagens debatt om välfärd gick i samstämmighetens tecken. Det saknades inte förslag om förändringar av riktlinjerna eller yrkanden för olika motioner men väldigt många ombud tackade Partistyrelsen för det goda arbete som genomförts i temagrupperna och under genomgången.

De viktigaste besluten
Ylva Johanssons anförande
Riktlinjer efter beslut

Ylva Johansson. Foto: Linda HåkanssonRegeringen Reinfeldt har varit väldigt tydlig med det man genomfört. Man har öppnat för gräddfiler i vården, konstaterade en engagerad Ylva Johansson i sitt inledningsanförande.

Hon noterade vidare att samma regering påstår sig inte ha råd att satsa på de äldre. Ändå har man sänkt skatten med lika mycket som hela äldreomsorgen kostar.

Partistyrelsen fick gehör för att det nu är dags att fokusera på kvalitet före driftsformer. Behovet av en socialdemokratisk socialförsäkringspolitik betonades på många sätt, vare sig det handlade om behovet av det Kommunal kallar mönsterarbetsplatser eller bättre insyn i vårdföretagen. Kvalitén måste styra och det bör nu stå klart att Socialdemokraterna inte är ett parti som är emot valfrihet när det gäller privat eller offentlig drift. Men samhället, inte marknaden, ska styra välfärden.

Bostadspolitiken fick en rejäl genomgång, där bland annat den nya egnahemssatsningen, ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter och vikten av att förhindra att barnfamiljer vräks diskuterades.

Flera ombud ville ha in någon form av skrivning om att återinföra ett apoteksmonopol men här förklarade Ylva Johansson att eftersom regeringen ännu inte lyckats sälja ett enda apotek är det bättre att avvakta och se vad som är bäst att göra vid ett maktskifte. Och med det lät sig kongressen nöja.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-03 18:05