Progressiv klimatpolitik är rättvis

 - Ett orättvist Sverige kommer inte kunna möta framtiden och att klimatet kommer att bli en bisak. Folk kommer att ha annat att oroa sig över. Därför måste klimatomställningen vara röd. En bra välfärd är en förutsättning för ett bra klimatarbete, säger Lena Hallengren. 

De viktigaste besluten
Lena Hallengrens anförande
Riktlinjerna efter beslut

Lena Hallengren. Foto: Linda HåkanssonKlimatdebatten flöt på utan några större dispyter och alla var rörande eniga om att arbetet i temagrupperna hade gett ett gott resultat som kan vara grunden till socialdemokraternas klimatpolitik.

Åsa Westlund som är ombud men också EU-parlamentariker med ett starkt klimatengagemang var uppe flera gånger i talstolen och berömde partistyrelsen för deras arbete med temagrupperna och det slutliga resultatet. Många kongressombud drog tillbaka sina yrkanden efter arbeten i temagrupperna.

Kongressen ställde sig också bakom ett nej till uranbrytning. Ett beslut som många var glada och stolta över.

  

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-03 18:05