Ombuden

350 ombud är anmälda till jobbkongressen. De företräder partiets 26 partidistrikt.

Samtliga ombud

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-03 18:05