Jobb - trygghet och fler chanser

Vårt mål arbete är åt alla – full sysselsättning. En starkare arbetslinje är vårt medel för att nå dit. Var och en av oss som bor i Sverige ska ha möjlighet att utveckla vårt kunnande och ta vår del av ansvaret för vår egen och Sveriges utveckling. Nu växlar vi upp för förändring. Vi sätter jobben först!

Läs mer om jobbrådslagets förslag för en starkare arbetslinje