Det är uppenbart att regeringen inte har någon jobbpolitik

Artikel publicerad i GP 20080421

 

På moderaternas kommundagar för några veckor sedan fick partisekreterare Per Schlingmann frågan vad han ska göra åt det låga väljarstödet för regeringens orättvisa politik. Hans svar var "att moderaterna skulle börja jaga Mona Sahlin". I GP kom starten på denna negativa kampanj. Men man vinner inga väljare med osakliga argument, Per Schlingmann. Låt oss hålla oss till fakta:

Den starka konjunkturen har glädjande nog inneburit en kraftig ökning i sysselsättningen. Under socialdemokraternas senaste regeringsår steg sysselsättningen med 153 000 personer, för att året därefter, moderaternas första regeringsår, öka med 81 000 personer. Efter snart två år med Schlingmanns parti går ekonomin sämre. Det är uppenbart att regeringen inte har någon jobbpolitik.

 

Redan nästa år räknar regeringen med att arbetslösheten ökar. I vårbudgeten finns inga förslag på hur arbetslösheten ska bekämpas. Vi socialdemokrater presenterade häromdagen 124 förslag för nya jobb och ökat företagande. Det går att bekämpa den ökande arbetslösheten. Med regeringens politik har 90 000 rekryteringstillfällen gått förlorade bara under ett år, enligt en oroande enkät från Svenskt näringsliv.

 

Schlingmann frågar oss vilken trygghet de som blir arbetslösa får. Svaret är en allt sämre trygghet. Regeringens orättvisor med höjda egenavgifter har medfört att cirka 450 000 personer tvingats lämna arbetslöshetsförsäkringen. Det är en tickande bomb. På tröskeln till en lågkonjunktur står de utan vår gemensamma trygghet. Vi ser redan nu hur socialbidragen ökar i hälften av landets kommuner. Med moderaterna fick vi fler bidrag och stigande arbetslöshet, tvärt emot vad man sa i valrörelsen.

 

Färre får anställning

Regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärder har visat sig verkningslösa - samtidigt som effektiva insatser som leder till jobb har avvecklats eller hårdbantats. Regeringens flaggskepp, nystartsjobben, utvärderades i höstas. Det visade sig att färre än var tionde som lämnar ett nystartsjobb får anställning hos samma arbetsgivare.

 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har utvärderat den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen och kommit fram till att alla vinner på sådana utbildningsinsatser. Lågutbildade och de av utomnordisk härkomst får störst utväxling. Det är fel att skära ner på dessa åtgärder bara för att få råd att ta bort förmögenhetsskatten.

 

Företagens problem att hitta rätt arbetskraft ökar. Inom 43 yrken redovisade minst hälften av länen brist på arbetskraft i januari, jämfört med 23 ett år tidigare. Regeringen har länge haft ett gyllene tillfälle att motverka både arbetskraftsbrist och arbetslöshet genom att satsa på yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Man har missat den chansen. Återigen har en borgerlig regering slarvat bort de goda tiderna. Ökade orättvisor är inte lösningen på Sveriges problem.

 

Luciano Astudillo

ordf jobbrådslaget

 

Sven-Erik Österberg

ordf jobbrådslaget

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-03 18:07