Kultur

Nu har vi gjort det svåra men spännande arbetet att forma ett förslag till en kulturpolitik för framtiden och att gå till val på år 2010! "Investera i skapande för framtiden" kallar vi förslaget.

Det handlar om att göra kulturen tillgänglig för fler, i hela landet. Det handlar om att göra fler delaktiga i kultur och skapande - både barn och vuxna. Det handlar också om att skapa efterfrågan på kulturellt yrkesverksamma så det blir fler jobb.

Här hittar du kulturrådslagets slutrapport.