Klotterplank

 

Synpunkter från deltagare under "Samling för kulturen" 21 november 2008

 

Ja  till 5 miljarder Underbart att Mona betonar klass i retoriken nödvändigt för mångfalden Upphovsrätt på Internet!

 

Monas tal var mycket starkt och kan användas inom arbetarrörelsen!! Nu kommer det att bara mycket lättare att få med kulturarbetare i valrörelsen
Integration inte irritation Förstärk och betona den viktiga tankevåndan: Satsningar på kultur är inte ”bidrag”, dom är investeringar Institutioner behövs med fast anställd personal och årliga anslag som inte behöver sökas som tillfälliga projektanslag.
Lyft amatörkulturen i ord och handling Vad är alternativkostnaderna? Vad kostar det att inte satsa på kulturen?

Kultur för alla! Möjlighet att både ta del av och utöva kultur, över hela landet. Folkbildningen har infrastrukturen

Ungdomars kultur på vems villkor? Varför alltid barnkultur och skola/kultur? Ett forum att sprida, ventilera och göra kultur är fackliga utbildningar både för medlemmar och förtroendevalda.
Skilj på begreppet KONST och KULTUR . Konst är en undergrupp av Kultur. Den som talar om ”god kultur” har inte tänkt Vettig arbetsmarknadspolitik som passar kulturen och kulturarbetarna

Värna upphovsrätten på Internet! Inför sanktionsdirektivet. Gör lagliga siter möjliga.

Värna upphovsrätten! Stöd sanktionsdirektivet! Pengar både till fri kultur och institutioner
Omfördela resurser till ideella arrangörer! Konst är att ha modet till illojalitet med det rådande
Satsa på folkbildningen Ge oss maktmedel mot rivningsivrarna att värna kulturarvet Låt PASSIONEN drabba kulturpolitiken! ÄLSKA möjligheterna! VISA framtidstro och ledarskap!
Större andel av status och kommunernas budgetar till kultur. Kultur för alla – demokratifråga! Fjärde basfärdigheten: digital delaktighet. Kulturella uttrycksformer i cyber space!
Använd institutionerna som mentorer för de fria scenkonstnärerna! Dvs: Låt institutionerna ta oss under sina vingar! Ansvar för kulturarvet Det fordrar kunskap om kulturmiljöns värde även hos stadsplanerarna samt ambitionen att föra ett kulturellt respektfullt samtal med folket Stå upp för upphovsrätten! Låt inte piratlobbyn skrämma er från att införa IPRED-lagen! Etik o Moral!!
Visa att det är möjligt att gå från ord till handling! Med andra ord skapa resurser Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik!
Om kultur inte är en brinnande valfråga, vilka frågor ställer sig valarna idag då? Låt innehållet i bibliotekslagen bli basen för (s) nationell bibliotekspolitik! Idrotten får mycket pengar från Svenska spel. Kan de inte ge lite till Kulturföreningarna också!
Ge barnen (alla) möjlighet att älska konsten Stöd Musikerförbundets och STIMS licensieringsmodell i fildelningsdebatten. Kriminalisera inte vanligt folk.
Ge stöd till biogram som visar lokalproducerade filmer. 400 000 till varje biograf Kulturarbetare i skolan!