Välfärd - att leva ett bra liv

Vi vill med de förslag vi nu lämnar ge en färdriktning för framtiden och hopp om att det solidariska samhällsbygget är möjligt, att klyftor och orättvisor kan bekämpas.

Våra förslag till partiledningen består av två huvudrapporter; dels välfärdsgruppens förslag till hälso- och sjukvårdspolitiskt program, dels våra förslag inom välfärdens olika områden samlade i denna avslutande rapport.