Bostad

Välfärds- och klimatrådslagen har tillsatt en gemensam arbetsgrupp som har tagit fram rapporten "En bostadspolitik för social sammanhållning och en bättre miljö". 

Bostadspolitiska gruppen:

Carina Moberg är ordförande välfärdsrådslagets bostadspolitiska grupp (s) och ordförande i riksdagens civilutskott

Gun-Britt Andersson är nationalekonom och vice ordf välfärdsrådslagets bostadspolitiska grupp (s)

Jonas Karlsson är kommunalråd i Örebro och vice ordförande i välfärdsrådslagets bostadspolitiska grupp (s)

Mårten Lilja, Riksbyggen

Ann Lundgren, Byggnadsnämnden Göteborg

Tore Hult, Oppositionsråd Alingsås

Jytte Guteland, Ordförande SSU

Anders Rubin, Kommunalråd Malmö

Jens Wikström, VD Fastighets AB Polaris Skellefteå

Katarina Berggren, Kommunstyrelsens ordförande Botkyrka

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-03 18:06