Flytta eller bo kvar - gör det lättare att välja

På torsdagen presenterades en rapport om äldres boende som har skrivits på uppdrag av Välfärdsrådslaget. Den är en konkretisering av idéer, om hur vi under de närmaste åren genom framsynt politik kan investera i att välfärden skall hålla också när befolkningen åldras.

Rapporten föreslår fem punkter för att förbättra äldres boende i framtiden:

1. Skärp kommunernas bostadsförsörjningsansvar och kräv att en inventering av bostadsbeståndets tillgänglighet för äldre liksom åtgärder för att tillgodose äldres bostadsbehov skall ingå i de kommunala bostadsförsörjningsplanerna.

2. Samhällsplanera och förnya för tillgänglighet, trygghet och sammanhållning – strategiskt statligt stöd

3. Använd allmännyttan – följ och skapa goda exempel 

4. Avskaffa "flyttskatten". Den borgerliga regeringens förändringar av fastighetsskatten har gjort det påtagligt dyrare att flytta för många pensionärer.

5. Höj bostadstilläggen för pensionärer och inför ett nytt stöd så att den som sätter av kapital/försäkrar sig för att reducera månadskostnaderna i ett nytt boende under den beräknade återstående livstiden skall slippa oron att behöva flytta av ekonomiska skäl när kapitalet förbrukats.  

 

Läs hela rapporten 

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-03 18:06