Nio frågor för en bättre skola


Skolrådslaget, en undergrupp till rådslagsgruppen välfärd, har utarbetat ett material som kommer att ligga till grund för en ny socialdemokratisk skolpolitik.

De nio frågorna i materialet är tänkta som en utgångspunkt i diskussionen om skolan såväl i partiet som bland elever, föräldrar, personal och en intresserad allmänhet.


Ladda ner skolrådslagsmaterialet här:

Ny skolpolitik? - Nio frågor för en bättre skola (färg)

Ny skolpolitik? - Nio frågor för en bättre skola (svartvit)