Ramprogram

 
 
Lördagen den 31 oktober

09.00-16.30  Högre kvalitet i välfärden, Ylva Johansson

13.00-14.30  Lunchuppehåll

14.30-15.00  Val av partiorgan

16.30-17.00  Tal

17.00           Dagens förhandlingar avslutas

19.00-01.00  Kongressfest, Stockholmsmässan

 
Söndagen den 1 november

09.00-11.00  Kultur i brytningstid, Leif Pagrotsky

11.00-12.00  Frihet kräver jämlikhet, inledningskapitlet, Mona Sahlin

12.00-13.30  Lunchuppehåll

13.30-14.00  Bordlagda ärenden, förslag från redaktionsutskottet

                   Politiska riktlinjer slutligt fastställande

14.00-14.30  Protokollsjustering

14.00-15.00  Kongressens avslutning

 

 
Sidan uppdaterades senast: 2009-11-03 18:05