Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fastställer bland annat mål och riktlinjer för kommunens verksamhet, fattar beslut om kommunens budget, kommunalskattens och avgifternas storlek och andra viktiga ekonomiska frågor. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och är normalt i Kungshamns Folkets Hus .  

  

Ordinarie 2014 - 2018

 

Britt Wall
KS 2:e vice ordf/oppositionsråd
Telefon: 070-652 10 99
Smögen
Skicka e-post till »

 

 

 

 

Lars-Erik Knutsson
Telefon: 0523-584 64
Hunnebostrand
Skicka e-post till »

 

Annica Erlandsson
Telefon 070-2365244
Kungshamn
Skicka e-post till »

 

 

Jan Ulvemark
KF 1:a vice ordförande
Telefon: 070-624 54 37
Smögen
Skicka e-post till »

Birgitta Albertsson
Telefon: 070-2359661
Tossene
Skicka e-post till »

 

 

 

Hilbert Eliasson
Telefon: 070-5739523
Bohus-Malmön
Skicka e-post till »

 

 

 

Vivianne Gustafsson
Mobil: 070-896 61 54
Stensjö
Skicka e-post till »

 

 

Stellan Welin
Telefon 070-1423547
Hunnebostrand
Skicka e-post till »

 

Petra Sundbladh
Mobil: 070-150 60 01
Kungshamn
Skicka e-post till »

 

 

Elving Claesson
Mobil: 076-113 73 03
Hunnebostrand
Skicka e-post till »

 

 

Ersättare

 


Gunnel Berlin
Telefon: 072-7170142
Kungshamn
Skicka e-post till »

 

 

 Joao Escuderio
Telefon: 070-2273334
Kungshamn
Skicka e-post till »

 

Cathrine Andersson
Mobil: 070-8287485
Smögen
Skicka e-post till »

 

 

 

Owe Karlsson
Mobil: 070-6244042
Kungshamn
Skicka e-post till »

 

Birgitta Granström
Telefon: 070-5813328
Kungshamn
Skicka e-post till »