Omsors nämnden

 
Omsors nämnden ansvarar  för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg,flyktingmotagning, arbetslivs enhet, handikappsomsorg, särskilda omsorgen för psykiskt funktionshinder samt färdtjänst

  2015 - 2018

Ordinarie 

Birgitta Granström 2:e vice ordförande
Mobil: 070-581 33 28
Kungshamn
Skicka e-post till »

Mats Nilsson
Mobil: 070-720 34 51
Kungshamn
Skicka e-post till »

 Ersättare

Stellan Welin
Telefon 070-1423547
Hunnebostrand
Skicka e-post till »

Peter Gustafsson
Telefon 070-7830997
Hunnebostrand
Skicka e-post till »