Regionen

 

Regions uppdrag för Sotenäs Arbetarekommun.

 

Kjell Andersson (S)
Telefon: 070-650 74 65
Hunnebostrand
Skicka e-post till »
Samtliga politiska uppdrag:

Förvaltningsrätten i Göteborg – näm

 

Elving Claesson (S)
Telefon: 076-113 73 03
Hunnebostrand
Skicka e-post till »
Samtliga politiska uppdrag:
Förvaltningsrätten i Göteborg – näm

 

Annica Erlandsson (S)
Telefon 070-2365244
Kungshamn
Skicka e-post till »
Samtliga politiska uppdrag:

Skattenämnd Uddevalla – led
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen – ers
Regionfullmäktige – led

 

Hilbert Eliasson (S)
Telefon: 070-5739523
Bohus-Malmön
Skicka e-post till »
Samtliga politiska uppdrag:

Stiftelsen Bohusländska Fiskarefonden – ers

 

Gerd Emanuelsson (S)
Telefon: 0523-32762
Kungshamn
Skicka e-post till »
Samtliga politiska uppdrag:

Förvaltningsrätten i Göteborg – näm

 

Leif Gabrielsson (S)
Telefon:  070-5640486
Smögen
Skicka e-post till »
Samtliga politiska uppdrag:
Hensbackastiftelsen – ers

 

Thomas Jacobsson (S)
Telefon: 070-8496225
Smögen
Skicka e-post till »
Samtliga politiska uppdrag:
Skattenämnd Uddevalla – led

 

Reine Karlsson (S)
Telefon: 070-6913621
Bovallstrand
Skicka e-post till »
Samtliga politiska uppdrag:
Hovrätten för Västra Sverige – näm

 

Stellan Welin (S)
Telefon 070-1423547
Hunnebostrand
Skicka e-post till »
Samtliga politiska uppdrag:

Naturbruksstyrelsen – ers

 

Petra Sundbladh (S)
Telefon: 070-150 60 01
Kungshamn
Skicka e-post till »
Samtliga politiska uppdrag:

Kommittén för folkhälsofrågor – ers
Fastighetsnämnd – ers

 

Kent Östergren (S)
Telefon: 073-3916110
Kungshamn
Skicka e-post till »
Samtliga politiska uppdrag:

Skattenämnd Uddevalla - led