Vår politik

 

 

 

Vår bygd med dess små samhällen måste hållas levande och utvecklas så att vi alla kan försörja oss och leva ett gott liv. Därför skall vi offensivt möta framtiden med nytänkande och nyskapande

Det goda livet på Sotenäs bygger vi tillsammans genom att ta tillvara människors  idéer och engagemang. Alla goda idéer  måste få prövas och utvecklas för att vi ska kunna trygga framtidens arbetstillfällen och den välfärd som vi alla så väl behöver.

Vi Socialdemokrater arbetar för att vi tillsammans skall skapa en framtidskommun där utvecklingen sker i harmoni men kultur och miljö.

 

Framtiden 2014 - 2018

 

Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020

Sverige är ett bra land och Sotenäs är en bra kommun. Men någonting håller på att gå sönder. Arbetslösheten har bitit sig fast. Skolresultaten faller. Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap.

Ambitionen var inte fel. Men verkligheten visar att deras svar på varje samhällsproblem – att sänka skatten och privatisera – inte fungerar. Vårt land håller på att falla isär och regeringen står handfallen:

Arbetslösheten har bitit sig fast på mycket höga nivåer, över 400 000 är arbetslösa – det är högre än i

jämförbara länder. Antalet långtidsarbetslösa är 70 000. Det är tre gånger så många som när den moderatledda regeringen tog över makten.

Cirka 35000 ungdomar är långtidsarbetslösa. Det är ett svek mot de unga och ett misslyckade för Sverige. Är Du ung skall Du jobba eller plugga och aldrig någonsin börja ditt vuxna liv med att vara långtidsarbetslös. Det är vår 90-dagars garanti!

Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskade klyftor. Det lät bra men i flera år har de istället prioriterat skattesänkningar före investeringar i jobb och utbildning, vilket har ökar klyftorna. Därför har moderaterna misslyckats med att skapa jobb för unga. Samtidigt har skolresultaten försämrats kraftigt. Allt fler unga slutför inte gymnasiet, trots att det behövs på dagens arbetsmarknad.

Vi Socialdemokrater vill istället se ett land där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi skall bo i ett land där unga tjejer och killar går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga och därmed fria. Där unga som idag saknar arbete får en jobbigare morgon, men ett rikare liv. Vårt viktigaste mål är att Sverige skall ha lägst arbetslöshet i EU 2020.

"Är Du ung skall Du jobba eller plugga och aldrig någonsin börja ditt vuxna liv med att vara

långtidsarbetslös. Det är vår 90-dagars garanti!"