Barn- och utbildningsnämnden i Haninge kunde inte beviljas ansvarsfrihet

Haninges kommunfullmäktige kunde inte bevilja barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet vid måndagens sammanträde. Frågan om ansvarsfrihet bordlades för att delar av kommunfullmäktige begärt kompletterande underlag med anledning av revisorernas svidande kritik. Revisorerna konstaterade bland annat att nedskärningarna gjort att det fanns en risk att barn far illa i Haninges förskolor och skolor.

- Som förälder blir jag oerhört förbannad på de nedskärningar som genomfördes förra året säger fyrabarnsmamman och kommunfullmäktigeledamoten Annett Haaf (s). När mina och andras barn riskerar att inte få den hjälp de har rätt till bara för att moderaterna vill spara pengar så protesterar vi. Revisionen har skickat tydliga signaler och det verkar som att den moderatstyrda majoriteten inte kan eller vill ta del av deras kritik.

Närmare 170 tjänster har försvunnit inom barn- och utbildningsnämnden under förra året. Detta ledde till kritik från revisorerna som konstaterade att barn kan riskera att fara illa på grund av de nedskärningar som gjorts. Det är främst mjuka tjänster som kuratorer och skolsjuksköterskor som det har sparats in på. Många föräldrar är upprörda och har protesterat.

Frågan om barn- och utbildningsnämnden ska få ansvarsfrihet är nu bordlagd. Socialdemokraterna kräver nu en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av revisorernas kritik.

- Vi kräver ett politiskt ansvar säger oppositionsrådet Robert Noord (s). Revisorernas kritik och föräldrarnas protester vittnar om att det finns stora problem inom skolan men det verkar som om den moderatstyrda majoriteten inte tar detta på allvar. Vi vill veta vilka åtgärder som vidtagits innan vi kan ställa oss bakom förslaget att ge nämnden ansvarsfrihet avslutar Noord.

2008-04-08 10:47
 
Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas