Biografen i Brandbergen hotas av nedläggning

Publiken sviker, höjda hyror och politikerna är ointresserade. Dessa faktorer gör att bion i Brandbergen kan vara tvungen att läggas ned. Men med långa namnlistor hoppas invånarna i Brandbergen att kommunledningen ska lyssna.

- Det vore en stor förlust om bion måste läggas ned för det är viktigt att vi har ett rikt kulturliv i hela Haninge, säger Margareta Bernhardsson (s), ledamot av kultur- och fritidsnämnden.

Biografverksamheten upplever nu svåra tider. I kommunen finns bara två biografer varav en ligger i Brandbergen. Lokalen där bion finns har nyss fått nya fastighetsägare och på grund av detta befaras hyreshöjningar. De som äger biografen har varit i kontakt med kommunledningen som inte visar något större intresse för dess verksamhet.

Tidigare har Brandbergsskolan tillfälligt hyrt biografen för att använda den som aula, vilket bidrog till att biografen klarade sin hyreskostnad. Socialdemokraterna i Brandbergen har tagit initiativ till en namninsamling och många brandbergsbor har under en tid samlat in namnunderskrifter i Brandbergens centrum för att rädda biografen.

- Förra året var fotbollsplanen i Brandbergen en viktig fråga och nu visar den moderatstyrda majoriteten samma ointresse för biografen, säger Margareta Bernhardsson. Rätten till kultur är inget som bara ska vara till för de som bor i City och tjänar bra utan det är viktigt med en bred kultur som når många grupper, även i Haninge och i Brandbergen. Genom namninsamlingen hoppas jag att kommunledningen börjar lyssna på Haningeborna, avslutar Bernhardsson.

Namninsamlingen kommer att lämnas över till den moderatstyrda kommunledningen under frågestunden vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 februari klockan 15:00.

2008-02-11 11:21
 
Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas