Krissi Johansson lämnar ordförandeposten i Jordbroföreningen

Krissi Johansson är ledamot i kommunfullmäktige och har varit ordförande för
socialdemokraterna i Jordbro i sex år. På söndag den 24 februari har
föreningen årsmöte och Krissi Johansson lämnar sitt uppdrag som ordförande
i föreningen. för att bege sig iväg mot nya mål.

- Eftersom jag har flyttat från kommundelen känns det helt naturligt att
lämna mitt uppdrag som ordförande för att nu börja engagera mig där jag
faktiskt bor.

- Jag är oroad över de orättvisor jag ser i samhället. Den borgerliga
majoriteten i Haninge minskar inga klyftor, utan ser snarare till att
fördjupa dem. Min uppfattning är att inte minst den positiva utvecklingen
av förskolorna och skolorna  i Haninge  som påbörjades under
förra mandatperioden stannat av, och nu är på väg i helt fel riktning. Jag
är själv småbarnsförälder och ser hur det ser ut.

- Jag ser framförallt fyra prioriterade frågor, att ta itu med ur ett
Jordbroperspektiv. Inled omgående förarbetet för att kunna flytta centrum
till pendeltågstationen och placera ett nytt äldreboende i nuvarande
centrum. Satsa på Jordbro som kommundel genom att rusta upp uteområden
och området kring centrum. Se till att förskolorna bemannas så att barn,
föräldrar och personal känner sig trygga och vet att barnen har det bra
och utvecklas i verksamheten. Tyvärr görs inget av det här idag. Den
borgerliga majoriteten har istället bestämt sig för att, det redan innan
valet beslutade utvecklingsprogrammet för Jordbro, ska läggas i byrålådan.
Man ger sken av att man låter nämnderna syssla med uppföljningsarbete,
medan det i själva verket bara är ett sätt att förhala initiativen.

2008-02-25 17:16
 
Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas