S kräver moratorium för avknoppningar

I torsdags gav regeringen Statskontoret i uppdrag att utreda avknoppningsfrågan i Sverige. Orsaken är bland annat den stora osäkerhet som gäller kring prissättningen. I Stockholms läns landsting har verksamheter knoppats av till priset av möblerna på kliniken. Det är detta som nu ska ses över. Under översynen kräver socialdemokraterna ett moratorium för avknoppningar.
 
Trots att regeringen så sent som i torsdags pekar på att regelverken och lagarna kring avknoppningar är dåligt underbyggda så pågår ändå avknoppningarna för fullt. I Stockholms läns landsting driver den borgerliga majoriteten igenom avknoppningar till reapriser som gynnar enskilda och mot den berörda personalens vilja.
 
När Vallentunadoktorn och Serafens husläkarmottagningar avknoppades vid nyår skedde det till kraftigt underpris.
 
- Är det rimligt att verksamheter som på den öppna marknaden skulle vara värda mångmiljonbelopp säljs ut för några hundra tusen, frågar landstingspoltikern Staffan Holmberg (s) från Haninge. Tydligen tycker inte regeringen det utan har nu bett Statskontoret att titta på just den aspekten.
 
- Nu när regeringen tar den borgerliga majoriteten i landstinget i örat så hade det varit bra om Statskontoret också fick se över frågan om det är rimligt att ett fåtal på en arbetsplats ska få köra över majoriteten av sina arbetskamrater. Det håller just nu på att ske på folktandvårdsmottagningen vid Karlaplan, avslutar Holmberg.
 

 

Fakta:

  • En avknoppning är en form av privatisering. Till skillnad mot vid annan affärsverksamhet tas dock inte flera konkurrerande anbud in, utan anställda ges en förtursrätt och slipper en prismässig konkurrens från andra aktörer.
  • Serafens husläkarmottagning överläts för 694 500 kronor och Vallentunadoktorn överläts för 285 000 kronor.
  • Regeringens pressmeddelande om avknoppningsutredningen kan hittas på:
    http://regeringen.se/sb/d/119/a/98641
2008-02-27 12:41
 
Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas