Skolorna får för lite pengar i Haninge – risk för ytterligare nedskärningar

Den moderatstyrda majoriteten i Haninge kommer i sin budget som presenteras nästa vecka föreslå att skolpengen höjs med tre procent. Enligt socialdemokraterna är det alldeles för lite pengar. Det kommer inte ens räcka för att återhämta skolorna från de nedskärningar som genomfördes förra året.

 

- Detta kan knappast kallas en satsning då pengarna inte ens kommer att räcka till löneökningarna säger barn- och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande Ulla Gisslar (s). Barnen och eleverna har ännu inte återhämtat sig från de omfattande nedskärningar som genomfördes förra året och då är en sådan här liten höjning ett slag i ansiktet fortsätter Gisslar.

 

Under förra året genomfördes omfattande nedskärningar i Haninges förskolor och skolor. Närmare 170 tjänster togs bort vilket resulterade i att kommunens egna revisorer riktade kritik mot nedskärningarna. De bedömde att det fanns en risk att barn for illa i verksamheten. Av den anledningen beviljades inte barn- och utbildningsnämnden ansvarsfrihet vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet utan den frågan bordlades till sammanträdet måndagen den 12 maj.

 

- Förskolan och skolan har blivit mycket illa behandlade och våra barn och unga förtjänar bättre säger Ulla Gisslar (s). Vi ska ha Sveriges bästa förskolor och skolor och då kan man inte agera på det sätt som den moderatstyrda majoriteten gör avslutar Gisslar.

2008-05-08 13:30
 
Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas