Socialdemokraterna bildar framtidsgrupp

Socialdemokraterna har i veckan bildat en särskild framtidsgrupp som har till uppgift att förnya och ompröva politiken. Gruppen består av sju personer med olika erfarenheter och bakgrunder. Gruppen leds av oppositionsrådet Robert Noord (s).

- Haningeborna gav inte stöd till vår politik i förra valet men de gillar inte heller den nu förda politiken i Haninge säger oppositionsrådet Robert Noord (s). Vi måste nu vara ödmjuka och lyssna till haningeborna hur de vill utveckla kommunen fortsätter Noord.

Socialdemokraterna tillsätter denna grupp för att i dialog med Haningeborna ta fram en konstruktiv och framåtsyftande politik. Det arbete gruppen producerar kommer att ligga till grund för ställningstaganden i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och inte minst inför valet år 2010.

Förutom Robert Noord ingår bland annat den tidigare regionplane- och trafikdirektören Bo Malmsten, generalsekreteraren för Svensk Biblioteksförening Niclas Lindberg, tidigare statssekreterare Annika Nilsson, europarlamentariker Åsa Westlund, tidigare riksdagsledamoten och metallombudsmannen Christer Erlandsson samt vice gruppledaren Meeri Wasberg.

Utvecklingen i Haninge kommun har på den senaste tiden gått åt fel håll. Skatteverket, försäkringskassa, granskningsnämnden för Radio och TV är några av de myndigheter som har lämnat kommunen. Nu befaras också att polisens kommunikationscentral på Ornö kommer att försvinna. Revisionen har konstaterat att de moderatstyrda nedskärningarna i skolan gör att Haninges barn riskerar att fara illa.

- Vi vet att Haninge kan bättre säger vice gruppledare Meeri Wasberg (s). Många frågor behöver en grundlig analys och det krävs ett gediget arbete. Exempelvis hur ska vi göra för att företagen i Haninge ska växa och bli fler och hur ska vi se till att föra den bästa personalpolitiken i Haninge Kommun. Det är ett viktigt arbete där vi kommer att behöva så många idéer och förslag som möjligt avslutar Wasberg.

2008-02-21 08:54
 
Youtube
Videon kan för närvarande inte laddas