Kontaktpersoner

Ansvarig för Jobbkongressen:

Caroline Waldheim
08-700 26 63
caroline.waldheim@socialdemokraterna.se

 

Organisationsavdelningen - kultur, seminarier, besökare, stöd till delegationerna och kongressfest:

Karin Hallengren

Karin.hallengren@socialdemokraterna.se

Peter Öhman

Peter.ohman@socialdemokraterna.se

 

Kommunikationsavdelningen - media och webb:

Heléne Lilja

helene.lilja@socialdemokraterna.se

Maria Persdotter

Maria.persdotter@socialdemokraterna.se

 

 

Ledningsstaben - politik, gäster och kongressmaterial:

Carina Sundling

Carina.sundling@socialdemokraterna.se

Maria Eklund

Maria eklund@socialdemokraterna.se

 

Internationella staben - internationella gäster och diplomatiska kåren:

Anita Bergqvist

Anita.bergqvist@socialdemokraterna.se

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-06 11:31