Rådslagen överlämnar sina slutrapporter

För snart tre år sedan inleddes arbetet i rådslagen. Nu är mycket av omprövningen gjord. 2010 kommer vi att gå till val med ett förnyat ledarskap, en omprövad och vässad politik och ett rödgrönt regeringssamarbete.

Totalt har omkring 450 000 personer på olika sätt nåtts av de socialdemokratiska rådslagen. Många har deltagit i de möten och seminarier som rådslagsgrupperna har arrangerat eller medverkat i. Vid sidan av dessa har ett stort antal möten med lokala socialdemokratiska representanter arrangerats runt om i landet.

Nu har rådslagen lämnat sina rapporter till den socialdemokratiska partistyrelsen för fortsatt beredning av förnyelsen av den socialdemokratiska politiken till kongressen i höst.


Här kan du ladda ner samtliga slutrapporter från rådslagen:

Jobb

  Jobben först - en starkare arbetslinje
Slutrapport från jobbrådslaget

 Sammanfattning av slutrapporten

Mer information och nyheter från jobbrådslagets arbete hittar du här!


Kultur

Investera i skapande för framtiden
Slutrapport från kulturrådslaget

Mer information och nyheter från kulturrådslagets arbete hittar du här!


Välfärd

 Investera i välfärden
Slutrapport från välfärdsrådslaget

 Sammanfattning av slutrapporten

 Sjukvårdsprogrammet

Mer information och nyheter från rådslaget om välfärd hittar du här!


Klimat


Miljörapporten
Slutrapporten om miljö

 Socialdemokraternas klimatplattform
Huvudrapporten om klimat

Mer information och nyheter från klimatrådslagets arbete hittar du här!


Världen 

En rättvis värld är möjlig
Slutrapporten från rådslaget Vår värld

Mer information och nyheter från rådslaget vår värld hittar du här