Jobb till alla - men hur?

Rådslagsgruppen Jobb arrangerade den 19 maj ett seminarium under rubriken "Småföretagarna och jobben", hos Arenagruppen.

Medverkande vid seminariet var Anders Lundström, VD för Forum för småföretagsforskning och verksam som professor vid Mälardalens Högskola, Niclas Berg, analytiker Företagarna som pratade om småföretagarnas betydelse för sysselsättningen.

Lena Schröder, docent i ekonomisk historia, tidigare forskningsledare vid Integrationsverket och nu knuten till Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier samt Lena Nekby, forskare vid Nationalekonomiska institution, SU och verksam vid Stockholms universitets Linnécentrum för integrations studier diskuterade arbetsmarknaden och personer med utländsk bakgrund.

Medverkade gjorde även Luciano Astudillo och Sven-Erik Österberg, ordföranden i jobbrådslaget.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-06 11:33