Rapporter och material

Här kan du ladda ner samtliga rapporter om kultur, jobb, välfärd, vår värld och miljö som tagits fram av rådslagen.

 


Jobb

 

  Jobben först - en starkare arbetslinje
Slutrapport från jobbrådslaget

 Sammanfattning av slutrapporten

 

 Jobbrapporten
Huvudrapporten från rådslag 1

Mer information och nyheter från jobbrådslagets arbete hittar du här!


Kultur


Investera i skapande för framtiden
Slutrapport från kulturrådslaget

Mer information och nyheter från kulturrådslagets arbete hittar du här!


Välfärd

 

 Investera i välfärden
Slutrapport från välfärdsrådslaget

 Sammanfattning av slutrapporten

 Sjukvårdsprogrammet

Tidigare delrapporter: 

Tillgänglighet och kvalitet i vården
En av delrapporterna från rådslaget om välfärd.

En bostadspolitik för social sammanhållning och en bättre miljö
En av delrapporterna från rådslaget om välfärd.

Socialdemokraternas skolplattform
En av delrapporterna från rådslaget om välfärd.

Investera i erfarenhet - socialdemokraternas äldreplattform
En av delrapporterna från rådslaget om välfärd.

Flytta eller bo kvar - gör det lättare att välja
En skrift om äldres boende

Mer information och nyheter från rådslaget om välfärd hittar du här!


Klimat


Miljörapporten
Slutrapporten om miljö

 Socialdemokraternas klimatplattform 
Huvudrapporten från rådslag

127 förslag för att minska utsläppen av växthusgaser

Mer information och nyheter från klimatrådslagets arbete hittar du här!


 

Världen

En rättvis värld är möjlig
Slutrapporten från rådslaget Vår värld

 

Tidigare delrapporter:

Afrika

En av delrapporterna från rådslaget vår värld.

Nedrustning för ökad säkerhet
En av delrapporterna från rådslaget vår värld.

En ny solidaritetspolitik
En av delrapporterna från rådslaget vår värld.

Migration
En av delrapporterna från rådslaget vår värld.

Mänskliga rättigheter och folkrätt
En av delrapporterna från rådslaget vår värld. 

En modern säkerhetspolitik
En av delrapporterna från rådslaget vår värld.

 Värderingar
En av delrapporterna från rådslaget vår värld.

Mer information och nyheter från rådslaget vår värld hittar du här!

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-06 11:35