Sjukvård

Välfärdsrådslaget har tillsatt en arbetsgrupp som har tagit fram ett förslag till ett sjukvårdspolitiskt program, "Tillgänglighet och kvalitet i vården". 

Sjukvårdspolitiska gruppen:

Åsa Kullgren, sjukvårdslandstingsråd Sörmland, är ordförande i välfärdsrådslagets sjukvårdpolitiska grupp.

Marie Sällström, sjukvårdslandstingsråd Blekinge, är ordförande i välfärdsrådslagets sjukvårdpolitiska grupp.

Kenneth Andersson, metallarbetare, ordf. Handikappnämnden Västerbottens läns landsting

Ulric Andersson, landstingsstyrelsens ordförande Värmland

Ann Arleklo, riksdagsledamot Helsingborg

Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens ordförande Örebro

Marina Johansson, ersättare kommunstyrelsen Göteborg

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd Stockholm

Ingrid Lennerwald, oppositionslandstingsråd Skåne

Glenn Nordlund, kommunalråd Örnsköldsvik

David Nordström, studerande Norrbotten

Kent Waltersson, oppositionsråd Linköpings kommun Linköping

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-06 11:33