Fram för klimatmärkning


Artikel publicerad i Göteborgsposten 20070730

Det globala klimatarbetet måste bli mer intensivt och inkludera fler länder, inte minst USA och Kina. Energisnålt byggande och miljövänlig uppvärmning måste premieras bättre. Vi vill dessutom arbeta fram en enhetlig klimatmärkning. Dessa tre områden står i fokus när vi nu startar rådslaget för klimat- och miljöpolitiken, skriver Anneli Hulthén och Ulrica Messing.

Våren har blivit varm i år. Det är trevligt. I borgerliga kretsar har det länge varit ett skämtsamt sätt att närma sig frågan om den globala uppvärmningen. Vi i Sverige kan behöva lite värme, här som är så kallt.
Inom socialdemokraterna har vi en annan inställning. Ända sedan Olof Palme tog initiativ till Stockholmskonferensen 1972, den allra första internationella miljökonferensen, har vi varit drivande i miljöfrågan. Företrädare som Birgitta Dahl och Anna Lindh som miljöministrar och Margot Wallström som miljökommissionär i EU har visat att det går att föra en radikal miljöpolitik och samtidigt värna jobb och tillväxt.

Gemensamt arbete
När den svenska borgerligheten nu lite yrvaket försöker formulera en egen miljöpolitik är det välkommet, även om man inte kommit längre än till att flytta något litet anslag från vård av skogen till havsmiljöpolitiken och genomfört sin miljöbilspremie. Resten verkar uppskjutet till den miljöpolitiska propositionen 2008. Men Fredrik Reinfeldt pratar om frågan vilket är bättre än inget alls. Vi socialdemokrater påbörjar nu ett omfattande rådslag om klimat- och miljöpolitiken. Nu handlar det för oss om att lyssna på vad människor säger, inte bara prata själva. Vi ska forma framtidens socialdemokratiska klimat- och miljöpolitik tillsammans med partimedlemmar, experter, miljöorganisationer och andra intresserade.

Globala problem
Det är främst tre stora frågor som vi tror att det är viktigt att arbeta med. Den första är det globala miljöarbetet. FN:s klimatpanel IPCC har i år kommit med nya rapporter. Världens främsta forskare är överens om att den globala uppvärmningen är orsakad av människan, något som knappt ens borgerliga opinionsbildare förnekar längre. Rapporten visar att koldioxidhalterna 2005 låg långt över naturliga variationer under de senaste 650 000 åren. I förlängningen skulle följderna av den globala uppvärmningen bli katastrofala om den fortsätter. Värst riskerar Afrika att drabbas trots att de släpper ut minst växthusgaser. Dessa slutsatser måste vi ha med oss i fortsättningen av det globala klimatarbetet - ett arbete som måste bli mer intensivt, mer ambitiöst och som måste inkludera fler länder, inte minst USA och Kina. Dock, samtidigt som det internationella samarbetet är nödvändigt får det inte vara ett sätt att lasta över ansvaret på andra - vi måste fortfarande ha egna, nationella, skarpa krav.

Påverka konsumtionen
Det andra området är konsumtion och konsumentmakt.
I Sverige är vi duktiga på att handla miljövänligt, vi är medvetna konsumenter som vet att detta är en stor möjlighet att påverka. Men vi kan bli bättre, och vi kan bli fler. Många ställer sig frågan: vad kan jag göra? Vi behöver hitta sätt att underlätta för människor att ta ansvar för den klimatpåverkan vardagen har. I vårt rådslagsarbete kommer vi därför att diskutera hur miljövänlig konsumtion kan uppmuntras. Vi vill sträcka ut en hand till den svenska livsmedelsbranschen, energibranschen och företrädare för transportsektorn för att arbeta fram en enhetlig klimatmärkning. En sådan märkning behövs både för miljö och konsumenter.

Smarta lösningar
Det tredje området är energi och transporter.
Detta är pudelns kärna. Vårt beroende av fossila bränslen för att transportera varor, åka till jobbet och värma våra hus orsakar stora delar av den globala uppvärmningen. Arbetet med att ställa om till mer miljövänliga drivmedel påbörjade vi i regeringsställning och det är viktigt att det arbetet fortsätter. Även om Sverige har relativt låga utsläpp av växthusgaser i energiproduktionen finns mycket kvar att göra. Två viktiga områden är att förbättra uppvärmningen genom smarta tekniska lösningar och att utveckla ett ekologiskt byggande. Energisnålt byggande och miljövänlig uppvärmning måste premieras bättre.

Måste tänka optimistiskt
Dessa områden har bäring på hela samhällsbygget. Vissa delar går fort. Att utnyttja vår konsumentmakt för bättre livsmedel kan vi göra i dag. Bygga om det europeiska transportsystemet eller avsluta vårt beroende av olja tar längre tid. Båda sakerna är nödvändiga om vi ska lyckas. Att bygga det uthålliga samhället, att förena ekologisk, social och ekonomisk utveckling, är en stor utmaning. Det finns de som är pessimister, som säger att det inte går. Att det bidrag Sverige kan ge är för litet för att spela roll. Att vi inte kan klara de omställningar som krävs om vi vill klara jobb och tillväxt. Vi håller inte med. När vi nu startar vårt arbete med att forma framtidens miljöpolitik är det med insikten att det är för sent att vara pessimist.

Anneli Hulthén
Ulrica Messing
ledare för socialdemokraternas rådslag
Klimat/miljö