Info till utställare

Socialdemokraternas 36:e ordinarie partikongress äger rum i Stockholm den 28 oktober-1 november 2009. Jobbkongressen hålls på Stockholmsmässan i Älvsjö, www.stofair.se/.

Partikongressen är Socialdemokraternas högst beslutande organ och till partikongressen väljs 350 ombud från de 26 partidistrikten. Partikongressen behandlar motioner, beslutar om politiska riktlinjer och väljer partistyrelse och verkställande utskott. Inför Jobbkongressen har Socialdemokraterna genomfört rådslag om jobben, välfärden, världen och klimat och miljö.

Utställningar

Ett omtyckt inslag på våra senaste kongresser har varit att olika branscher, företag, organisationer, kommuner ställt ut och visat upp sig. Utställarna har gett kongresserna en intressant och informativ inramning. Vid årets Jobbkongress finns det möjlighet att både före och under kongressen att presentera sin verksamhet, varor, tjänster etc.

Inbjudan till utställare

Intresseanmälan för utställare

Beskrivning av monterytor

Vid frågor om utställning/monter på Socialdemokraternas Jobbkongress, ta kontakt med Bo Sahlin, 08-700 26 42, 070-592 66 46 eller bo.sahlin@socialdemokraterna.se.

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-06 11:32