besöksräknare

Bli medlem i framtidspartiet!

Ta ställning för en bättre framtid - Engagera dig idag!

Rekommenderat

Insändare Debatt

Sotenäs behöver bostäder som folk har råd att bo i

2014-07-21

Den styrande alliansen i Sotenäs har inte tagit ansvar för bostadsförsörjningen då det som planeras och byggs mest blir sommarboende. Bostadsförsörjningen är en viktig faktor i arbetet med att vända den negativa befolkningsutvecklingen. Avsaknaden av prisvärda bostäder har redan fått ungdomar och unga familjer att flytta.

Båtplatserna i Sotenäs skall i första hand fördelas till Sotenäsbor. Läs hela>

2014-02-13

Med anledning av Bo Hansson och Nils Olssons artikel i BN den 30 januari. Socialdemokraterna i Sotenäs vill att de fasta båtplatser som finns i våra centrala hamnar skall vara kommunala och fördelas till boende i kommunen. Det är både kultur och tradition att i ett kustnära boende kunna få tillgång till vad havet har att erbjuda.

Tidigare Insändare Debatt

Nyheter från Bohuslän

Visa alla nyheter