besöksräknare

Framtidskontraktet

Insändare Debatt

Sotenäs behöver bostäder som folk har råd att bo i

2014-07-21

Den styrande alliansen i Sotenäs har inte tagit ansvar för bostadsförsörjningen då det som planeras och byggs mest blir sommarboende. Bostadsförsörjningen är en viktig faktor i arbetet med att vända den negativa befolkningsutvecklingen. Avsaknaden av prisvärda bostäder har redan fått ungdomar och unga familjer att flytta.

Båtplatserna i Sotenäs skall i första hand fördelas till Sotenäsbor. Läs hela>

2014-02-13

Med anledning av Bo Hansson och Nils Olssons artikel i BN den 30 januari. Socialdemokraterna i Sotenäs vill att de fasta båtplatser som finns i våra centrala hamnar skall vara kommunala och fördelas till boende i kommunen. Det är både kultur och tradition att i ett kustnära boende kunna få tillgång till vad havet har att erbjuda.

Vi bjuder in till samtal. Läs hela>

2013-11-18

Alliansen i Sotenäs har länge insisterat på slutna möten när utbildningsnämnden sammanträder. Det är först när alla diskussioner har klarats av som allmänheten är välkommen att höra hur besluten klubbas. Knappast något som befordrar en demokratisk diskussion om skolfrågor. Detta har uppmärksammats i Bohusläningen på nyhetsplats sedan Annica Erlandsson har ställt en fråga i kommunfullmäktige till utbildningsnämndens ordförande om att öppna upp dessa sammanträden.

Visa alla Insändare