Framtidens kommun

Arbetet med en ny översiktplan har varit ambitiöst upplagt med dialogmöten med olika grupper av medborgare och i olika delar av kommunen och diskussioner i de olika partierna.

Socialdemokraterna har också haft flera möten där underlaget till Framtidens kommun presenterats och möten där medlemmarna har fått komma med synpunkter. Slutligen har en arbetsgrupp arbetat fram ett förslag till riktlinjer som godkändes vid ett medlemsmöte i Arbetarekommunen den 11 december 2008. Dessa tog sedan arbetsgruppen fasta på och utarbetade det slutliga yttrandet som Arbetarekommunens styrelse sedan ställde sig bakom.  Yttrandet har nu lämnats till kommunen. 

Allmänt kan sägas att vi socialdemokrater inte tror  på att kommunens invånare kommer att öka till 44 000 till år 2038. Den siffran nämns i diskussionsunderlaget. 

Vi finner också utbyggnadsplanerna alltför expansiva. Flera områden som nämns som utbyggnadsområden vill vi Socialdemokraterna stryka från planen. Det gäller framför allt kommunens små samhällen, som Kyrkheddinge, Nordanå. Vi vill dock inte fastställa någon exakt siffra på antalet invånare år 2038.

Yttrandet berör också hur vi ser på trafiken, t ex hur man ska ansluta E22 med E6 och byggandet av duospårväg. Vi är positiva till sträckningarna Burlöv-Staffanstorp-Lund/Dalby samt Staffanstorp-Kyrkheddinge-Dalby.

Hela yttrandet från Socialdemokraterna i Staffanstorp kan du läsa här

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-19 20:40