Vad vill S i Staffanstorp?

 Inför valet i september 2014 kom vårt kommunalpolitiska program för mandatperioden 2015-2018 ut. Där kan du läsa om vad vi vill åstadkomma om vi majoritet i fullmäktige.

Handlingsprogrammet i sin helhet

 

 
Våra huvudpunkter:

1. Skola
Det är mycket viktigt att våra barn och ungdomar får de bästa förutsättningarna för att möta vuxenlivet. Vi vill att förskolan och skolan ska ha de resurser som gör att samtliga barn och elever kan uppnå målen och att de känner sig trygga i detta.

2. Arbete
Vi vill avskaffa ungdomsarbetslösheten i vår kommun genom att ge ungdomarna stöd från första dagen, ordna praktikplatser och satsa på Komvuxutbildningar.

3. Miljö
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och det krävs ett ökat arbete med en effektiv energianvändning. Vi vill bland annat att hushållen ska ges möjlighet att kunna sortera sitt matavfall för biologisk behandling.

4. Boende
Vi vill att alla ska ha rätt till en god bostad, en bostad som tillgodoser den enskildes önskemål och behov. Det är behovet, inte plånboken, som ska styra ditt val.

5. Valfrihet
Vi vill att du ska ha så stort inflytande som möjligt över din livssituation. Därför vill vi att du ska vara med och styra över den service som erbjuds i kommunen utan att din egen kostnad blir ett hinder.

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-20 16:34