A-kommunens nya organisation

Under hösten 2015 gjordes en del justeringar i vår organisation. Kommittéerna ändrade namn till utskott. Medlemskommittén delades upp i två utskott: Aktivitetsutskottet och Medlemsutskottet. Här kommer en översikt:

Aktivitetsutskottet:

Utskottet ansvarar för öppna möten samt utåtriktade aktiviteter. Det innebär att utskottets verksamhet i huvudsak riktar  sig mot människor som ännu inte är medlemmar i partiet. Utskottet har också ansvar för s-caféerna som riktar sig både till medlemmar och icke-medlemmar. Arbetarekommunens aktivitetsansvariga leder utskottet. Utskottet ska bestå av 10 ledamöter.
Richard Fridh och Carina Dilton från styrelsen leder utskotte

Medlemsutskottet:

Utskottet har hand om frågor rörande medlemsvärvning och medlemsvård. Arbetarekommunens medlemsansvariga Pia Jönsson leder utskottet, som ska bestå av 7 ledamöter.

Studieutskottet:

Studieutskottet ansvarar för arbetarekommunens samlade studieverksamhet. Studieorganisatören Torbjörn Lövendahl leder studieutskottets arbete. Utskottet ska bestå av 5 ledamöter. Dessa är Torbjörn Lövendahl, Agneta Nilsson, Ingvar Carlsson, Christopher Panican och Axel Stigborg.

Informationsutskottet:

Informationsutskottet hanterar mediefrågor och stöd till medlemmar och förtroendevalda när det gäller insändare och mediakontakter. Informationsutskottet är också redaktion för Synvinkeln. Utskottet leds av kommunalrådet Pierre Sjöström och Arbetarekommunens ordförande Rikard Larsson. Utskottet ska bestå av 5 ledamöter.

Fackligt-politiska utskottet

Fackligt-politiska utskottet ansvarar för samordningen mellan arbetarekommunen, LO och de enskilda förbunden. Fackliga utskottet leds av arbetarekommunens fackliga ledare Gopakumar Nair.
Ledamöter är: Den facklige ledaren, arbetarekommunens ordförande Rikard Larsson, kommunalrådet Pierre Sjöström samt gruppledare i Barn- och utbildningsnämnden Laila Olsen och gruppledaren i Socialnämnden Pia Jönsson.

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-25 14:37